Proiecte Erasmus- Colegiul Economic A.D.Xenopol

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale a acordat Colegiului Economic „A.D Xenopol” București -Acreditarea Erasmus
pentru a derula proiecte de Mobilități în domeniul Formării Profesionale (VET)
Colegiului Economic „A.D Xenopol” s-a angajat să implementeze activități finanțate de
Programul Erasmus+ în conformitate cu Standardele de Calitate Erasmus:
 Incluziune și diversitate.
 Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu.
 Educația digitală
 Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus.