Procent promovabilitate examen Bacalaureat

2022 = 96,79%

Nr.elevi ÎNSCRIȘI = 218

Nr.elevi PROMOVAȚI = 211

Absenți = 1

Înscriere candidați serie curentă

Acte necesare:

  • Cerere înscriere (se completează în unitate) în perioada 18-25 iulie 2022 fotografii ¾

Înscriere candidați serii anterioare, sesiunea iunie-iulie 2020

Acte necesare:

  • Cerere înscriere (se completează în unitate) în perioada 18-25 iulie
  • 2 fotografii ¾
  • Foaie matricolă calasele IX-XII – original
  • Copie certificat de naștere +original
  • Copie carte de identitate + original
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) + original
DESCARCA de aici metodologia și calendarul pentru BAC 2023DESCARCA de aici ordinul pentru completarea si modificarea Ordinului ministrului educatiei nr, 5.242/2022 BAC 2023

Alte informatii:

Pentru susținerea examenului de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, înscrierea candidaților se face în perioada 18-25 iulie 2022.

Pentru echivalarea probelor orale din cadrul examenului de bacalaureat, candidații trebuie să depună la secretariat copia și originalul certificatului ECDL și a certificatelor pentru limbile moderne.

Programele valabile pentru examenul de bacalaureat 2023 aici