Proiecte Erasmus- Colegiul Economic A.D.Xenopol

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a acordat Colegiului Economic „A.D Xenopol” București -Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare (SCH).

Perioada de desfășurare a proiectului 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060769 este de 15 luni  din 01.06.2022 până în 30.08.2023.
Obiectivele proiectului sunt:
– Creșterea nivelului de motivare, dobândirea de noi abilități și sporirea efectelor educației pe termen lung.
– Dezvoltarea competențelor (profesionale, digitale, manageriale) cadrelor didactice.