Colegiul A.D. Xenopol pune accent pe dezvoltarea aptitudinilor tinerilor elevi, oferindu-le pe parcursul anilor de studiu instrumentele necesare pentru o cariera de viitor.

Iata si cateva motive pentru a ne alege:

Cadre didactice competente

Program de dimineata

Evenimente si activitati extra-scolare

Limbi straine de viitor

Oportunități de muncă după liceu

Media de admitere

Media de admitere în anul școlar 2021-2022:
economic 7,27
turism 7,37

Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

Liceu – Curs de zi – Filieră Tehnologică Profil servicii – specializări:

Economic (6 clase) :
– Tehnician în activități economice – clasă limba chineza intensiv
– Tehnician în activități economice – clasă limba spaniolă intensiv
– Tehnician în activități economice – clasa limba engleză intensiv
– Tehnician în activități economice
– Tehnician în activități economice
– Tehnician în activități economice

Turism și alimentație (2 clase) :
– Tehnician în turism (limba 1 engleză/ limba 2 turcă sau franceză)
– Tehnician în turism (limba 1 engleză/ limba 2 chineză sau spaniolă)

Acte necesare înscriere liceu clasa a IX–a

 • ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ABSOLVITĂ – CU MEDIA DE ADMITERE;
 • FOAIE MATRICOLĂ – ORIGINAL;
 • CERTIFICAT DE NAȘTERE – ORIGINAL + COPIE;
 • B.I./C.I. PĂRINȚI ȘI ELEV – COPIE;
 • FIȘA MEDICALĂ;
 • FIȘA DE ÎNSCRIERE TIP (SE RIDICĂ DE LA COLEGIUL XENOPOL);
 • ACORD DE PARTENERIAT (SE RIDICĂ DE LA COLEGIUL XENOPOL);
 • CARNET DE ELEV PENTRU LICEU – ¾  LIPITĂ PE CARNET;
 • DOSAR DIN PLASTIC ȘI TOATE DOCUMENTELE PUSE SEPARAT ÎN FOLIE DE PLASTIC.

Acte necesare elevilor la înscrierea la școala postliceală

 • Cerere înscriere (se completează în unitate)
 • Copie certificat de naștere +original
 • Copie carte de identitate + original
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) + original
 • Copie diplomă bacalaureat sau copie certficat absolvire liceu sau foaie matricolă clasele IX-XII (XIII)
 • Adeverință medicală – clinic sănătos
 • 2 fotografii ¾