Procent promovabilitate examen Bacalaureat

Înscriere candidați serie curentă, sesiunea iunie-iulie 2019

Acte necesare:

  • Cerere înscriere (se completează în unitate) în perioada 27 – 31 mai 2019
  • 2 fotografii ¾

Înscriere candidați serii anterioare, sesiunea iunie-iulie 2019

Acte necesare:

  • Cerere înscriere (se completează în unitate) în perioada 27 – 31 mai 2019
  • 2 fotografii ¾
  • Foaie matricolă calasele IX-XII – original
  • Copie certificat de naștere +original
  • Copie carte de identitate + original
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) + original

Alte informatii:

Pentru susținerea examenului de bacalaureat 2019, sesiunea august-septembrie, înscrierea candidaților se face în perioada 15 – 19 iulie 2019.

Pentru echivalarea probelor orale din cadrul examenului de bacalaureat, candidații trebuie să depună la secretariat copia și originalul certificatului ECDL și a certificatelor pentru limbile moderne în perioada 20 – 24 mai 2019, pentru sesiunea iunie – iulie și în perioada 15 – 19 iulie 2019 pentru candidații înscriși la sesiunea august – septembrie 2019.

DESCARCA de aici calendarul pentru BAC 2019