1.Filieră tehnologică/ profil servicii/ specializare economic, calificare profesională – Tehnician în activități economice

Nr. Crt.DISCIPLINACLASA A 9- ACLASA A 10- ACLASA A 11- ACLASA A 12- A
1Limba Și Literatura RomânăXXXX
2MatematicăXXXX
3Limba modernă 1A; chineza
B: spaniola
C: engleza
D E F: engleza
A; chineza
B: spaniola
C: engleza
D E F: engleza
A; chineza
B: spaniola
C: engleza
D E F: engleza
A; engleza
B: chineza
C: spaniola
D E F: engleza
4Limba modernă 2A: engleza
B: engleza
C: franceza
D: spaniola
E: spaniola
F: franceza
A: engleza
B: engleza
C: franceza
D: spaniola
E: franceza
F: franceza
A: engleza
B: engleza
C: franceza
D: spaniola
E: franceza
F: franceza
A: franceza/ spaniola
B: engleza
C: engleza
D: franceza
E: spaniola
F: franceza
5CDSdoar clasele intensiv limba modernă
6FizicăXX
7ChimieXX
8BiologieXX
9IstorieXXXX
10Geografie XXXX
11ReligieXXXX
12Educație fizică și sportXXXX
13Logică X
14PsihologieX
15EconomieX
16Economie aplicatăX
17Tehnologia informației și a comunicațiilorXXXX
18Pregătire practicăXXXX
19Bazele contabilitățiiX
20Economia întreprinderiiX
21Calitatea produselor și serviciilorX
22Contabilitate generalăX
23Protecția consumatoruluiX
24Etică și comunicare profesionalăX
25Educație antreprenorialăX
26MarketingX
27Administrarea firmeiX
28Utilizarea calculatorului în contabilitateX
29CDLX
30ContabilitateX
31Economie aplicatăX
32Politici de marketingX
33Analiza economico-financiarăX
34Negociere și contractareX
35Elemente de statistică, finanțe și asigurăriX
36CDLX

2. Filieră tehnologică/ profil servicii/ specializare turism și alimentație, calificare profesională – Tehnician în turism

Nr. Crt.DISCIPLINACLASA A 9- ACLASA A 10- ACLASA A 11- ACLASA A 12- A
1Limba Și Literatura RomânăXXXX
2MatematicăXXXX
3Limba modernă 1XXXX
4Limba modernă 2turca
chineza
turca
chineza/ spaniola
turca
chineza
turca
chineza
6FizicăXX
7ChimieXX
8BiologieXX
9IstorieXXXX
10GeografieXXXX
11ReligieXXXX
12Educație fizicăXXXX
13LogicăX
14PsihologieX
15EconomieX
16Tehnologia informației și a comunicațieiXXXX
17Pregătire practicăXXXX
18Bazele ContabilitățiiX
19Calitate în turism și alimentațieX
20Structuri de primire turisticăX
21Procese de bază în alimentațieX
22Etică și comunicare profesionalăX
23Contabilitate generalăX
24Patrimoniu turisticX
25Administrarea firmeiX
26MarketingX
27ContabiliateX
28Activitatea agenției de turismX
29CDLX
30Economie aplicatăX
31Politici de marketingX
32Analiza economico-financiarăX
33Negociere și contractareX
34Oferta agenției de turismX
35CDLX